وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" فایل های مقالات و پروژه ها | اصغر حجاریان، انتشارات جهان نو، ۱۳۸۹ – 10 "

 

ماده ۱۰. سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه‌های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

 

تبصره. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است ‌عکس‌ها و نقشه‌های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه‌های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است.

 

حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

 

ماده ۱۱. سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

 

تبصره. پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هر گونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد.

 

ماده ۱۲. چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.

 

ماده ۱۳. در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیئت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی نفع و دستگاه های اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی صادر شده قطعی است.

 

تبصره ۱. در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می‌شود.

 

تبصره ۲. در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیئت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می‌کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می‌گردد.

 

ماده ۱۴. هرگاه بین مالکان مجاور ‌در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

 

تبصره ۱. در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.

 

تبصره ۲. در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است.

 

تبصره ۳. در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور ‌در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.

 

موارد متفرقه

 

ماده ۱۵. سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه های اجرائی ذی ربط ارائه کند.

 

ماده ۱۶. سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.

 

ماده ۱۷. این قانون از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد.

 

ماده ۱۸. سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

ماده ۱۹. آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده ۲۰. از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۵۱ و تبصره‌های آن نسخ می‌شود.

 

فهرست منابع

 

فهرست منابع فارسی

 

فهرست کتب

 

  1. تفکریان، محمود، «شناخت دفاتر رسمی»، انتشارات نگاه بینه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫

 

  1. شرح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴)، خسرو عباسی‌داکانی، ناشر: میزان، ۱۳۸۸

 

  1. مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۷/۱۰/۸۲)، نشر نوید شیراز، چاپ ۱، ۱۳۹۳

 

  1. کلیت قانون ثبت اسناد و املاک کشور، (مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۱۰) با اصلاحات و الحاقات بعدی، اصغر حجاریان، انتشارات جهان نو، ۱۳۸۹ .

 

  1. کاتوزیان، امیرناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشرمیزان، ۱۳۸۴٫

 

 1. کی نیا، محمد، «امضای الکترونیک (مبتنی با حقوق فرانسه)»، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

فهرست مقالات

 

  1. اسدی، محمد مهدی، «بررسی جایگاه حقوقی ثبت الکترونیکی»، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه، شماره ۱۳۴ و ۱۳۵، ۱۳۹۲٫

 

  1. السان، مصطفی، «جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی»، مجله: کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه، سال چهل و هفتم، دوره دوم، اسفند ۱۳۸۳ – شماره ۵۵٫

 

  1. السان، مصطفی و دوان یامچی، امین، «ماهیت رایانه‌ای و جنبه‌های حقوقی امضای دیجیتالی»، مجله دیدگاه‌های حقوقی قضایی، شماره ۳۰ و ۳۱، زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۱۳۸۳٫

 

  1. بابازاده، اکبر، بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی مطمئن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی، پایان‌نامه دفاع شده دانشگاه تبریز دانشکده حقوق، ۱۳۹۱

 

  1. ترابی، مهرنوش و زمانی، کرشنا، «بررسی اعتماد و امنیت در تجارت الکترونیک و ریسک‌ها و تهدیدهای موجود در آن»، همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستم‌ها، ۱۳۹۲٫

 

  1. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، «مجموعه محشاء قانون مدنی»، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫

 

  1. رضایی، روح الله، اعتبار اسناد الکترونیک، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره ۶، ۱۳۹۱، ص ۲۹٫

 

  1. زارعی، محمد حسن و هوشیاران، حامد، «مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی»، نشریه راهبرد، شماره پنجاه، سال هجدهم، بهار ۱۳۸۸٫

 

" دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – برپاست و اگر توبه کردید، اصل سرمایه ­های شما، مال شماست، نه ظلم می­کنید و نه ظلم می­بینید – 8 "

 

نوعی از ربا که معمولاً از آن تحت عنوان ربای معاملی یاد می‏ شود این است که کالای معینی به فرد نیازمند به آن کالا داده می‏ شود، با این شرط که در هنگام استرداد مقدار بیشتری از همان کالا را مسترد نماید. به عبارت ساده‏تر، در اسلام غیر از ربای قرض که به شدت حرام شده، نوعی معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است که به آن ربای معاملی گویند و آن، این است که جنسی به مثل خودش؛ ولی با زیاده خرید و فروش کنند (مطهری، ۱۳۷۷).

 

باید چنین گفت که رباخواری در عصر جاهلیت یعنی پیش از ظهور اسلام و نیز در زمان ظهور اسلام بسیار رایج بوده است و از این طریق ظلم فراوانی نسبت به طبقه‏ ضعیف و توده‏ی مردم وارد می‏شده است و به نظر می­رسد که غرض اصلی از تحریم ربا نیز جلوگیری از همین ظلم و حمایت از مظلومین بوده است. در قرآن کریم آیات متعددی درباره ربا وجود دارد و به صراحت اعلام شده است:

 

«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَیَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون».

 

«کسانی که ربا می­خورند به پا نمی­خیزند؛ مگر مانند به پا خاستن کسی که شیطان بر اثر تماس، عقل او را آشفته ‌کرده‌است، این بدان سبب است که آنان گفتند: جز این نیست که داد و ستد مانند رباست و خدا، داد و ستد را احلال و ربا را حرام ‌کرده‌است، پس هرکس اندرزی از پروردگارش به او برسد و(از ربا) دست بردارد و آنچه گذشته است، برای او خواهد بود و امر او با خدا است و کسانی که (به ربا) بازگردند، آنان اهل آتش­اند و در آن جاودان خواهند بود» (قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۷۵).

 

با آیه مبارکه فوق هیچ تردیدی در حرمت ربا باقی نمی­ماند. علاوه بر این شارع مقدس جدا از بحث حرام دانستن ربا، مرتکب عمل رباخواری را در جایگاه محارب با خدا و رسول خدا قرار داده است: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون».

 

«پس اگر نکردید، بدانید که پیکاری از جانب خدا و رسول او (بر ضد شما) برپاست و اگر توبه کردید، اصل سرمایه ­های شما، مال شما است، نه ظلم می­کنید و نه ظلم می­بینید». (قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۷۹).

 

۴-۱-۱-۲- بند دوم) دلایل گرایش به ربا

 

باید چنین گفت که در سیستم اقتصادی ربوی سود سرمایه از ابتدا مشخص شده است و سرمایه­داری که سرمایه خود را در جریان فعالیت­های اقتصادی به­کار می­ اندازد هیچ­گونه خطر احتمالی را نمی­پذیرد و در هر شرایطی سود خود را دریافت می­ کند، یعنی اینکه در هر صورت به ثروت سرمایه­دار افزوده می­ شود و سرمایه­داران در نظام ربوی حاضر به پذیرش ریسک نیستند. به علت دریافت بهره سرمایه­ گذار عملاً کاری ‌به این ندارد که سرمایه­اش را در چه مسیری به کار می­اندازند. به عبارت دیگر، به سود یا زیان طرف مقابل، کاری ندارد، زیرا در سررسید معین، اصل و فرع (بهره) وام را دریافت می­ کند؛ در حالی که در نظام مشارکتی یا به عبارت دیگر بدون ربا، سود بردن عامل و سرمایه­دار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است نه تنها سود؛ بلکه زیان کنند لیکن باید گفت که از آنجا که اساس نظام غیر ربوی، مشارکت در سود و زیان است سرمایه­دار کاملاً مراقب است که عامل، سرمایه را در جایی به کار نیندازد که احتمال ضرر وجود دارد.

 

در نظام سرمایه­داری و در سیستم اقتصادی ربوی هرگاه تولیدکنندگان انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه سود بیشتر را داشته باشند، اقدام به سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. ازسوی دیگر، اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه­گذاری موجب رکود بیشتر می­شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی­ثباتی اقتصادی می­گردد.

 

‌در مورد علل موجهه پرداخت بهره یا همان سود در نظام سرمایه­داری و ربوی، اقتصاددانان تعاریف و نظریات زیادی مطرح کرده ­اند که چند نمونه آن چنین ‌می‌باشد:

 

الف- نظریه‏ی هزینه‏ی فرصت

 

‌بر اساس این نظریه، بهره‏ یا سود ربوی، هزینه‏ای است که افراد با پرداخت آن، فرصت و امکان استفاده از منابع و سرمایه دیگران را پیدا می‏ کنند.

 

ب- نظریه‏ی قیمت

 

‌بر اساس این نظریه، پول نیز کالایی است مانند دیگر کالاهای اقتصادی و برای خود در بازار قیمتی دارد و این قیمت همان بهره‏ای است که وام­گیرنده به دارنده‏ی پول پرداخت می ‏کند تا امکان استفاده از آن را به دست آورد.

 

ج- نظریه‏ی ترجیح زمانی

 

‌بر اساس این نظریه، افراد همواره مصرف فعلی را به مصرف آتی ترجیح می ‏دهند. ‌بنابرین‏ برای آنکه کسی استفاده‏ امروز خود را به دیگری واگذار کند، استحقاق پاداشی را دارد که درخصوص پول به آن بهره اطلاق می‏ شود. به عبارت دیگر، بهره، درآمدی است که فرد به ازای به تعویق انداختن استفاده از منابع خود دریافت می‏دارد.

 

۴-۱-۲- گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران

 

از آنجایی که، سیستم اقتصادی ربوی و نظام بانکداری سنتی و همراه با بهره، می ­تواند موجب بروز بی­ عدالتی و نابسامانی اقتصادی گردد. اندیشمندان اسلامی برای رشد تولید و افزایش فعالیت­های اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی و تحقق رفاه عمومی، احکام و راه­کارهایی ارائه کردند. یکی از این راه­کارها، حذف بهره از سیستم بانکی و ایجاد نظام بانکداری جدیدی بود که مبنای آن­را باید قوانین اسلامی، نظریات اقتصادانان و علمای اسلام تشکیل می­داد و اساس آن نیز می­بایست متکی بر ممنوعیت اخذ ربا باشد و راه­کار دیگر، استفاده از عقود و قراردادهای اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری غیر ربوی بود که عقد مزارعه نیز جزو همین عقود قرار می­گرفت.

 

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ و متعاقب آن، تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای مختلف، یکی از ضرورت‏هایی که به فوریت در دستور کار نظام اسلامی قرار گرفت، تغییر تدریجی سیستم بانکداری کشور به بانکداری بدون ربا بود که طی یک پروسه‏ی هشت مرحله‏ای و با ملی کردن بانک‏ها توسط شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸ شروع و با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۳ و اصلاح آن در سال ۶۹، انجام گرفت(میرجلیلی، ۱۳۷۲). در ماده‏ی ۱ همین قانون اهداف نظام بانکی به شرح زیر بر شمرده شده است:

 

۱) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.

 

۲) فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‏ها و برنامه های دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی واعتباری

" دانلود پروژه و پایان نامه | تبدیل اجتناب از موقعیت‌های برانگیزاننده طرح‌واره هیجانی به عنوان سبک (صفت) روان‌شناختی مزمن – 7 "

 

زمینه و بستر برانگیزاننده هیجان‌های منفی

 

تمرکز

 

بر هیجانات منفی

 

اجتناب از فعال شدن بیشتر هیجانات منفی

 

تفسیر و برداشت منفی از تجربه بر تمرکز روی این هیجانات منفی

 

تجربه هیجان‌هابه صورت عادی (طبیعی)

 

هیجانات منفی:

 

پذیرش به شیوه سازگار

 

بیان به شیوه سازگار

 

اصلاح و تغییر رفتار به شیوه سازگار

 

دست زدن به مکانیسم سرکوب سازی هیجانات منفی:

 

سوء مصرف مواد، انکار و

 

رفتارهای اعتیادگونه

 

مزمن شدن و کاهش تسلط و کنترل بر تنظیم هیجانات

 

نشخوار ذهنی،نگرانی، ملامت کردن خود و دیگران

 

تبدیل اجتناب از موقعیت‌های برانگیزاننده طرح‌واره هیجانی به عنوان سبک (صفت) روان‌شناختی مزمن

 

(تداوم طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه)

 

 

 

درگیر شدن با مشکلات هیجانی

 

شکل۲-۱ مدل در هم تنیدگی طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه در تولید هیجانات منفی (لیهی، ۲۰۱۱)

 

افراد ممکن است هیجان‌های خود را غیرقابل‌ درک، کنترل ناپذیر، بی‌ارزش، شرم‌آور و پایان‌ناپذیر تلقّی کنند. آن‌ ها ممکن است معتقد باشند که نمی‌توانند احساسات خود را بپذیرند و بیان کنند و اگر هیجانات خود را ابراز دارند، دیگران آن‌ ها را تأیید نمی‌کنند. آن‌ ها ممکن است به اندیشناکی دربارۀ احساسات ناگوار خود بپردازند یا با پای چوبین و البتّه بی‌تمکین منطق و استدلال به جنگ با هیجان‌ها برخیزند و یا این‌که دیدگاهی ساده‌بینانه نسبت به هیجان‌ها اتخاذ کنند. برخی از افراد نیز ممکن است هیچ گونه احساسی را تجربه نکنند. برخی از افراد نیز ممکن است دیگران را به دلیل داشتن چنین احساس‌هایی، سرزنش کنند. این طرح‌واره‌های هیجانی منفی در پردازش هیجانی یا نظم‌بخشی به هیجان‌ها مشکل ایجاد می‌کنند. افرادی که چنین طرح‌واره‌هایی در ذهنشان نقش بسته باشد ‌به این زودی‌ها نمی‌توانند گریبان خود را از شر ناراحتی‌های هیجانی خلاص کنند(شناخت درمانی، جودیت بک).

 

شکل ۱ نشان می‌دهد که افراد ممکن است با سه شیوه نسبتاً متفاوت به هیجان ناخوشایند اولیه، واکنش نشان دهند. ممکن است، فردی در ابتدای امر به هیجان خود (مثل ناراحتی) توجّه کند، امّا بتواند آن را عادی جلوه دهد. چنین فردی هیجان خود را ابراز می‌کند و داشتن هیجان را حقّ طبیعی خودش می‌داند، ‌بنابرین‏ کمتر درگیر اندیشناکی می‌شود. فرد دیگری ممکن است، اجتناب هیجانی و شناختی اختیار کند. در نتیجه ممکن است دچار مشروب نوشی، پرخوری یا حالت‌های گذرای تجزیه‌ای شود. با اتخاذ این راهکارها، باور فرد (“هیجان‌ها منفی غیرقابل تحمّل و کنترل ناپذیر هستند”)، بیشتر تقویت می‌شود. این باور یا طرح‌واره در ایجاد اندیشناکی و نگرانی نقش بسزایی دارد. دیدگاه نفر سوّم این است که هیجان‌هایش غیرقابل‌درک و شرم‌آور هستند و به هیجان‌های هیچ‌کس دیگری شباهت ندارند. چنین فردی دیدگاه ساده‌بینانه‌ای دربارۀ هیجان‌ها دارد. تفسیرهای منفی چنین فردی از هیجان‌هایش، او را درگیر اندیشناکی و نگرانی می‌کند(همان منبع).

 

مقیاس LESS که پیش‌ازاین ذکر کردیم، یک مقیاس ۵۰ سؤالی خود گزارش دهی است که به ما اجازه می‌دهد تا طرح‌واره‌های هیجانی را در ۱۴ جنبه بسنجیم: تأیید، قابل درک بودن، احساس گناه، دیدگاه ساده‌انگارانه درباره دیگران، ارزش‌های بالا، کنترل، عقلانی، کرختی، طول مدت، توافق عمومی، پذیرش احساس‌ها، نشخوار ذهنی، ابراز و سرزن. شاخص‌های فردی در فرم‌های مشخصی ثبت می‌شود و هر بعد به وسیله یک تعدادی از شاخص‌ها روی آن خرده مقیاس یا بعد بخصوص وزن گذاری شده است.

 

۲-۱۰برنامه کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی(MBSR)

 

در ابتدا درمان‌های مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی توضیح داده می‌شود که به صورت زیر در ادامه خواهند آمد:

 

جدول۲-۷

 

ترتیب مطالب ذکر شده در بخش۲-۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱۰-۲درمان‌های مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی ۲-۹-۱-۱ رفتار درمانی دیالکتیکی(DBT) ۲-۹-۱-۲ درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد ۲-۱۰-۱-۲-۱ مبانی نظری ACT

 

۲-۱۰-۱-۲-۲ الگوی ACT

۲-۹-۱-۳ شناخت درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی(MBCT) ۲-۹-۱-۳-۱تفاوت‌های شناخت درمانی مبتنی‌بر حضور ذهن با درمان شناختی

 

۲-۹-۱-۳-۲مقایسه درمان فراشناختی و MBCT

۲-۹-۱-۴MBSR ۲-۹-۱-۴-۱تعریف و ریشه‌های ذهن‌آگاهی

 

۲-۹-۱-۴-۲آموزش حضور ذهن و تغییر حالت‌های ذهنی

 

۲-۹-۱-۴-۳دلالت‌های بالینی حضور ذهن

 

۲-۹-۱-۴-۴ تفاوت حضور ذهن و مراقبه متعالی

 

۲-۹-۱-۴-۵ مکانیسم‌های زیربنایی تاثیرات تمرین حضور ذهن

 

  • ۲-۹-۱-۴-۵-۱ مکانیم‌های روانشناختی

 

 • ۲-۹-۱-۴-۵-۲ مکانیسم‌های عصب‌شناختی و نوروفیزیولوژی

۲-۹-۱-۵ تقویت رابطه مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی(MBRE) ۲-۹-۱-۶پیشگیری از بازگشت مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی ۲-۹-۱-۷ غذا خوردن مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی

۲-۹-۱ درمان‌های مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی

 

۲-۹-۱-۱ رفتار درمانی دیالکتیکی(DBT)

 

مارشال لیهان[۱۸۰] بنیان‌گذار رفتاردرمانی دیالکتیکی(b1999، a1993) است. این شیوه درمانی برای افرادی که قصد کنترل هیجان‌های آشفته‌ساز[۱۸۱] را دارند، بسیار مؤثر و اثربخش است. بر طبق پژوهش‌های انجام شده، این درمان به تقویت توانمندی افراد جهت برخورد درست با ناراحتی، بدون از دست دادن کنترل خود می‌پردازد.

 

رفتاردرمانی دیالکتیک، چهار دسته مهارت‌های بنیادین دارد: ۱-مهارت‌های تحمل آشفتگی ۲-مهارت‌های توجه‌آگاهی ۳-مهارت‌های نظم‌بخشی هیجانی ۴-مهارت‌های ارتباط مؤثر(کتاب تکنیک‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی، حمیدپور).

 

اگرچه مراقبه ذهن‌آگاهی یک آموزش جامع مثل MBSR و MBCT نمی‌باشد، اما رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) شامل تکنیک‌های ذهن‌آگاهی به عنوان یکی از ۴ استراتژی اصلی می‌باشد که به فرد کمک ‌می‌کنند تا شخصیت خود را شناسایی کند. در DBT، بیماران از ذهن‌آگاهی برای کنترل، توصیف و شناسایی تجربیات عاطفی خود و اقدامات لازم برای کمک به آن‌ ها برای انتخاب پاسخ­های بهتر استفاده ‌می‌کنند. این رویکرد روی کمک به بیماران برای اتخاذ دیدگاه­ های متضاد آگاهانه از طریق یکپارچه­سازی دیالکتیکی متمرکز است(کتاب زوج درمانی بر اساس ذهن‌آگاهی).

 

۲-۹-۱-۲ درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد(ACT)

" فایل های مقالات و پروژه ها – قلمرو زمانی: – 4 "

 

 

 

 

نمودار۱-۱: رابطه هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی با هزینه‎های شکست(فارسیجانی و کیامهر، ۱۳۸۷)

‌بنابرین‏ سطحی از کیفیت وجود دارد که در آن هزینه‎های کیفیت در حداقل خود واقع است. البته در دوره‎های بعد، برخی از محققین ‌به این نظریه انتقاد داشتند و آن را به چالش کشیدند. این نظریات بر این اساس استوار بود که نقطه بهینه و اقتصادی برای کیفیت وجود ندارند و سطح بهینه برای کیفیت در حقیقت سطح بدون عیب است.

 

بورگس[۵] تلاش نمود تا این دو نظریه را با یکدیگر تطبیق دهد. نتیجه مطالعات او این بود که دیدگاه کلاسیک برای دوره زمانی مشخص و محدود و دیدگاه مدرن برای افق زمانی نامحدود مناسب است. همچنین فاین[۶]، داوس[۷]، ماسلوس[۸] و دادا[۹] پیشنهاد دادند که مدل سنتی، تصویری دقیق و ایستا از سطوح اقتصادی کیفیت ارائه می­دهد، حال آنکه در شرایط دینامیک و چند دوره­ای، هزینه‎های شکست با گذشت زمان و بدون نیاز به افزایش در هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی کاهش می‌یابند(نمودار۱-۲).

 

 

 

 

نمودار۱-۲: نظریات مدرن (سطح بدون عیب به عنوان سطح بهینه هزینه‎های کیفیت) (فارسیجانی، کیامهر ،۱۳۸۷)

همان طور که در اغلب متون کیفیت ذکر شده، هزینه‎های کیفیت به چهار گروه عمده تقسیم می‎شوند:

 

۱ . هزینه‎های پیشگیری

 

۲٫ هزینه‎های ارزیابی

 

۳٫ هزینه‎های شکست داخلی

 

۴٫ هزینه‎های شکست خارجی

 

چنانچه در نمودار (۱-۲) مشاهده می‎شود، دو گروه اول هزینه ها مربوط به تولید محصول مرغوب و دو گروه آخر ناشی از تولید محصول نامرغوب می‎باشد. این دو نوع هزینه، هزینه محصول مرغوب و هزینه محصول نامرغوب با هم نسبت عکس دارند؛ یعنی هر چه ما هزینه تولید محصول مرغوب را بالا ببریم، هزینه های تولید محصول نامرغوب کاهش می­یابد. هزینه های کیفیت در جایی قبل از کیفیت۱۰۰ درصد به حداقل می­رسد، ‌بنابرین‏ سازمان ها سعی کردند محصول را در همان حیطه ای تولید کنند که هزینه به حداقل می‎رسد.

 

با وجود انتقاداتی که به نظریه سنتی جوران وارد شده است، مدل سنتی و رابطه معکوس ذکر شده همچنان دارای مقبولیت گسترده‎ای است و در مباحث مربوط به کیفیت، به آن استناد می‎شود (فارسیجانی و کیامهر، ۱۳۸۷).

 

مطالعات بسیار کمی مبنی بر ایجاد یک رابطه تجربی مؤثر میان هزینه‎های کیفیت و کیفیت وجود دارد. این تحقیق با ادغام مفاهیم هزینه‎های کیفیت (هزینه‎های ارزیابی، هزینه‎های پیشگیری، هزینه‎های شکست داخلی و هزینه‎های شکست خارجی) و سطح کیفیت با در نظر گرفتن سه عنصر ورودی مواد، ماشین آلات، عامل انسان به طور جداگانه و شرکت به عنوان یک کل، به بررسی رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و سطح کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل انسان و شرکت) می‎پردازد.

 

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

 

تولید محصول با کیفیت از عوامل مهم در افزایش سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتریان می‎باشد که افزایش توان سود‎آوری در شرکت را تضمین می­ نماید. وجود سیستم اطلاعاتی در یک سازمان که اطلاعات مرتبط با هزینه‎های کیفیت را اندازه گیری و گزارش کند، امری حیاتی است. بررسی فعالیت­های انجام شده مرتبط با تولید محصول با کیفیت از طریق اطلاعات کمی هزینه­ های مربوط و برنامه­ ریزی و کنترل آن ها عملی خواهد شد. اندازه‎گیری هزینه­ های کیفیت، مدیریت را در درک بهتر فعالیت­های مربوط به کیفیت محصول یاری می­دهد و همچنین باعث تلقی کیفیت به عنوان یکی از پارامتر‎های مهم فعالیت سازمان نظیر عملیات تولید و فروش می‎شود (ممبینی ،۱۳۷۷).

 

سیستم حسابداری اغلب شرکت ها در کشور ما آن گونه طراحی نشده است تا توانایی تامین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل هزینه‎های کیفیت را داشته باشد. هزینه‎های کیفیت را باید با توجه به ویژگی ها، امکانات و نیازهای اطلاعاتی شرکت با همکاری گروه‎های بازرگانی، مهندسی و مالی طبقه بندی کرد. هر گونه ابهام در محتوای اطلاعاتی این هزینه ها باید با توجه به دانش، تجربه و هم فکری گروه‎های سه‎گانه فوق حل و فصل شود.

 

توجه به هزینه‎های کیفیت تحول بزرگی در شرکت‌ها ایجاد کرده و مزیت آن فراتر از افزایش سود بوده و به یک فلسفه تبدیل شده است. فلسفه آموزش مداوم و بهبود مستمر موجب اعتلای فرهنگ کارکنان و دگرگونی ساختار سازمانی شرکت ها شده است. این عوامل علاوه بر افزایش سود، قدرت رقابت را نیز تقویت می‎کند.

 

حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می­کنیم و در مقابل چقدر هزینه بابت بدی کیفیت را می­پردازیم، امکان کنترل بهتر هزینه‌آموزش‌ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفضیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجی­ها، امکان تصمیم­سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می‎سازد (رهنمای رودپشتی و جلیلی، ۱۳۸۶).

 

۱-۴٫ اهداف اساسی از انجام تحقیق

 

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل انسان و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ می‎باشد.

 

این تحقیق در محاسبه و جمع ‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

 

که اهداف اصلی عبارتند از:

 

  • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت

 

  • توضیح چگونگی جمع ‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت

 

  • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت

 

  • کسب معیاری برای سنجش میزان روی آوردن سازمان به کیفیت

 

  • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی

 

 • کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

 

  • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات

 

  • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‌آموزش‌ها اتفاق می‎افتد

 

  • تنظیم روند هزینه‎های کیفیت

 

  • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت

 

  • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه

 

  • کمک به استفاده کنندگان از جمله مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی

 

 • توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

۱-۵٫ قلمرو تحقیق

 

قلمرو پژوهش باید در حوزه ­های زمان، مکان و موضوع تعیین گردد. تعیین دقیق چارچوب­های زمانی، مکانی، موضوعی و جامعه آماری باعث افزایش اثربخشی و کارایی تحقیق شده و از اتلاف زمان و بودجه جلوگیری می­ کند.

 

قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق به شرح زیر می‎باشد:

 

  • قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت شیر پگاه خوزستان ‎می‎باشد.

 

  • قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ می‎باشد.

 

" دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۷-۱ سرطان دوران کودکی و اثر آن بر سلامت روان والدین – 9 "

 

در نظریه ی سبک های پاسخ چنین استدلال شده است که سبک پاسخی نشخواری، در مقایسه با سبک پاسخی منحرف کننده حواس با افزایش خلق افسرده رابطه دارد. اثر پاسخ های نشخواری بر خلق غمگین و اختلال افسردگی، با بهره گرفتن از مقیاس پاسخ های نشخواری (نولن – هوکسما و مورو، ۱۹۹۱) به فراوانی از سوی پژوهشگران مختلف نشان داده شده است (برای نمونه، مولدز[۱۵۳] ، کندیس[۱۵۴] ، استار[۱۵۵] ، و ونگ[۱۵۶] ، ۲۰۰۷).

 

یکی از مفروضه های ابتدایی در نظریه سبک های پاسخ ‌بر اساس یافته های پژوهشی اولیه (برای نمونه نولن – هوکسما و همکاران، ۱۹۹۳)، حاکی از آن بود که افرادی که با سبک پاسخی به خلق افسرده واکنش نشان می‌دهند، نسبت به افرادی که با پاسخ های منحرف کننده ی حواس به خلق افسرده ی خود واکنش نشان می‌دهند، خلق افسرده ی طولانی تری را تجربه خواهند کرد.

 

اما، نولن – هوکسما، ویسکو[۱۵۷] و لامبرسکی (۲۰۰۸) با جمع بندی یافته های پژوهشی از دهه ۱۹۹۰ به عنوان تجدید نظری در نظریه سبک های پاسخ، بیان می‌کنند که سبک پاسخی نشخواری، نمی تواند پیش‌بینی کننده مطمئنی برای طول مدت اختلال افسردگی عمده باشد. به هر حال با توجه به پیشینه قابل توجه پژوهشی، این دیدگاه که نشخوار فکری می‌تواند پیش‌بینی کننده مهمی برای علائم افسردگی و اختلال افسردگی باشد، دیدگاه نیرومندی است.

 

نولن – هوکسما و همکاران (۲۰۰۸) نتایج پژوهش های آینده نگری (جاست[۱۵۸] ‌ و الوی[۱۵۹] ، ۱۹۹۷؛ کهنر[۱۶۰] و وبر[۱۶۱] ،‌۱۹۹۹؛ نولن، روبرتز[۱۶۲] گیلبوا[۱۶۳] و گاتلیب[۱۶۴] ، ۱۹۹۸؛ سرین[۱۶۵] ‌، ابلا[۱۶۶] و اربان[۱۶۷] ، ۲۰۰۵؛ سگرستم[۱۶۸] ، تسا[۱۶۹] ، الدن[۱۷۰] و کرسک[۱۷۱] ، ۲۰۰۰؛ اسپاچویک[۱۷۲] و الوی، ۲۰۰۱؛ ورد[۱۷۳] و سالتزبرگ[۱۷۴] ، نیل[۱۷۵] ، استن[۱۷۶] و رچمیل [۱۷۷]، ۱۹۹۰) را ذکر می‌کنند که نشان می‌دهند، با کنترل سایر متغیرهای سهیم در افسردگی، افرادی که از سبک پاسخی نشخواری استفاده می‌کنند، بیشتر احتمال دارد در آینده به یک دوره بالینی افسردگی مبتلا شوند و اختلال افسردگی وخیم تر شود (مینا باقرنژاد، فدردی و طباطبایی، ۱۳۸۹).

 

۲-۷ پیشینه مطالعاتی

 

۲-۷-۱ سرطان دوران کودکی و اثر آن بر سلامت روان والدین

 

نتایج پژوهش شریعتی و داور منش(۱۳۷۰) نشان داده است که وجود یک فرزند بیمار به شدت بر سلامت روان والدین اثر گذار است و موجب افزایش فشارهای جسمانی و روانی بر والدین مخصوصا مادران می‌شوند و باعث کاهش مقاومت او در مقابل ابتلا به بیماری ها می‌گردد و در نتیجه میزان بیماری را در آنان فزونی می بخشد.

 

لاجوردی(۱۳۷۱) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی مقایسه ی میزان افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به سرطان و مادران کودکان عادی نشان داد که افسردگی در مادران دارای کودک بیمار به طور معناداری بیشتر از مادران دارای کودک عادی است.

 

خواجه پور(۱۳۷۷) در پژوهشی نشان داد که واکنش های نوروتیک مادران کودکان بیمار بیشتر از مادران کودکان عادی است و وجود چنین وضعیتی در خانواده علاوه بر ایجاد مشکلات عاطفی و روانی برای اعضای خانواده به خصوص مادر، خانواده را دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌کند. به علاوه بیشتر واکنش های مادران افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بوده است.

 

نتایج پژوهش مهرابی زاده و همکاران (۱۳۸۰) نشان داده است که بین سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان و والدین کودکان عادی تفاوت معنا داری وجود دارد.

 

والدین اغلب به دلیل عدم آگاهی از علت و نحوه انجام روش های درمانی و مراقبتی، پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری فرزند، رنج تحمیل شده بر فرزند در طول بیماری، جدایی از کودک، عدم آگاهی از آینده بیماری (سنجری،۲۰۰۴) و مراقبت های طولانی مدت و واکنش های جامعه در مقابل بیماری کودک رنج می‌برند و این مسائل می‌تواند منجر به استرس و مشکلات روانی – اجتماعی و در نتیجه کاهش سلامت روان در هر یک از والدین شود (توسلی،۲۰۱۱).

 

به طورکلی خانواده کودک مبتلا به سرطان به لحاظ داشتن کودکی متفاوت با سایر کودکان با مشکلات فراوانی در زمینه نگهداری آن ها روبرو است. مشکلات اقتصادی، مسائل حمایتی، وجود فرزندان دیگر، همگی مسایلی هستند که بر والدین فشارهایی وارد می‌کنند که سبب ایجاد استرس در آن ها می شود و در نتیجه انطباق و سازگاری آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به سلامت روان آن ها آسیب وارد می‌کند (خنجری،۱۳۹۲).

 

کمبود اطلاعات ‌در مورد بیماری و دانش کم برای سازگاری کودک با موقعیت های اخیر از جمله ی عواملی هستند که باعث استرس روانی در والدین می‌شوند (اوتمن،۲۰۱۱).

 

والدینی که کودکان آن ها تحت درمان سرطان می‌باشند، به ویژه اگر شدت درمان شدید و وضعیت سلامت کودک ضعیف باشد و زمان زیادی از تشخیص بیماری نگذشته باشد، اضطراب بیشتری دارند (اوتمن،۲۰۱۱).

 

واکنش های روانی از قبیل اضطراب، افسردگی، انکار، عصبانیت،کاهش اعتماد به نفس در والدین کودکان سرطانی مشاهده می شود که به دلیل ترس از عود بیماری و آینده ی کودک می‌باشد (فوتیادوآ،۲۰۰۸).

 

بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند تشخیص سرطان، بحرانی در کودک به وجود می آورد که باعث استرس شدیدی در والدین شده و عملکرد آن ها را متاثر می‌کند (هان،۲۰۰۳).

 

سطح بالای اضطراب، افسردگی و استرس در مادران کودکان مبتلا به سرطان شایع است که بر توانایی سازگاری ان ها تاثیر می‌گذارد (فلاحی،۱۳۹۳).

 

افسردگی یکی از شایع ترین واکنش های روانی پس از دریافت خبر ابتلا به بیماری های سخت، نظیر سرطان است (وایت،۲۰۰۱).

 

والدین کودکان مبتلا به سرطان دچار سطوح بالایی از تنش های روانی-فیزیکی و تحریک پذیری یا خشم و اشکال در تمرکز می‌شوند که سلامت روان آن ها را کاهش داده و یا بر آن تاثیر منفی می‌گذارد (راستان،۱۳۹۱).

 

بیماری سرطان کودکان با توجه به طولانی مدت بودن درمان، خانواده ها را دچار تنش روحی-روانی می‌کند و سلامت روان تمام اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سلامت روان شامل سلامت جسمانی، سلامت کارکرد اجتماعی و هم چنین علائم افسردگی و علائم اضطرابی می‌باشد (صدیقی،۱۳۹۱).

 

نتایج بررسی(عزیزی،۱۳۹۱) نشان می‌دهد که آمار افسردگی متوسط و شدید در والدین کودکان مبتلا به سرطان بین ۴۰ تا ۵۴ درصد آن ها است. هم چنین میزان افسردگی در مادران کودکان مبتلا به سرطان، بیش از پدران بوده و بیشترین میزان افسردگی والدین، در زمان تشخیص بیماری فرزندشان دیده می شود. علاوه بر این هر چه سن کودک کمتر باشد، احتمال شدت یافتن افسردگی در والدین افزایش می‌یابد.

 

۲-۷-۲ رابطه بین سلامت روان با مقابله مذهبی