وبلاگ

توضیح وبلاگ من

بررسی نقش مردسالاری در خشونت خانوادگی- قسمت ۱۰

 
تاریخ: 22-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

۹ – تا چه حد شوهرتان به اموری که از نظر شما مهم است ، اهمیت می دهد ؟ترتیبی۱۰ – تا چه حد احساس می کنید دارای سلیقه مشترکی با همسرتان هستید؟ترتیبی

دامنه پاسخ به این گویه ها از ۰ (اصلا) تا ۵ (خیلی زیاد) است.
* سوال برای سنجش شاخص نوع طبقه اجتماعی
۱- برای سنجش بعد سطح تحصیلات پاسخگو و پدر و مادر وی از سوال ذیل استفاده می شود:
– میزان تحصیلات: فوق لیسانس و بالاتر لیسانس فوق دیپلم
تحصیلات متوسطه تحصیلات راهنمایی تحصیلات ابتدایی بی سواد
دامنه پاسخ به این سوال از ۱ ( بی سواد ) تا ۷ ( فوق لیسانس و بالاتر ) است.
* گویه برای متغیر انحراف اخلاقی – اجتماعی شوهر :
انحراف اخلاقی – اجتماعی شوهر با پرسش در خصوص نوع انحراف اخلاقی شوهر از همسر وی سنجیده می شود :
۱ – اعتیاد ۲ – مصرف مشروبات الکلی ۳ – هر دو ۴ – هیچکدام
گویه های فوق پس از پیش آزمون و سنجش اعتبار و روایی آنان در قالب پرسشنامه مورد سنجش نهایی قرار می گیرند، همچنین پرسشنامه نهایی شده در پیوست شماره یک دیده می شود.
۴-۳- پیش آزمون وسنجش اعتبارو روایی پرسشنامه
انجام پیش آزمون و سنجش اعتبار[۱۱] و پایایی شاخص های[۱۲] پرسشنامه جهت رفع نارسایی ها و ابهامات موجود در پرسشنامه، یکی ازروش های معمول درپژوهش های اجتماعی به شمار می آید. در پژوهش حاضر نیز قبل از تنظیم نهایی وتکثیر پرسشنامه بمنظوراعتبار سنجی پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی صوری[۱۳] استفاده شده است ، بدین گونه که پرسشنامه دراختیاراساتید راهنما و مشاورقرارگرفته وبا تأسی از نقطه نظرات آنان اعتبار پرسشنامه مورد سنجش قرارگرفته است.
همچنین به منظورسنجش پایایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه در مورد سی نفراز زنان متأهل موجود درجامعه آماری آزمون شده است. سپس برای ارزیابی گویه ها ازضریب آلفای کرنباخ[۱۴] استفاده شده است.
مقداراین کمیت ( آلفای کرونباخ ) برای هریک ازشاخص ها به قرارذیل می باشد:
جدول (۱-۳ ): ضریب پایایی شاخص ها

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

شاخص ها مقدارآلفا
نظم پدر سالاری
تبعیض جنسیتی
موقعیت تنش آفرین
خشونت خانوادگی
۸۹٫
۸۶٫
۹۳٫
۹۶٫

هما نطورکه درجدول ( ۱ – ۳ ) ملاحظه می شود، شاخص های نظم پدر سالاری، تبعیض جنسیتی
موقعیت تنش آفرین، خشونت خانوادگی ازپایایی لازم برای سنجش برخوردارهستند .
۵- ۳ – جامعه آماری
جامعه آماری[۱۵] دراین پژوهش دربرگیرنده کلیه زنان متأهل است که درزمان پژوهش ساکن شهر سبزوار بوده اند. شهرستان سبزوار، در غرب استان خراسان و در موقعیت ۳۰/۴۰/۵۷ طول شرقی و ۴۵/۱۲/۳۶ عرض شمالی در کنار جاده ارتباطی تهران – مشهد واقع شده است. این شهرستان با تعداد هفت بخش تابعه، بیشترین بخشداری را در استان پهناور خراسان دارد. جمعیت سبزوار براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ مجموعاً ۴۱۹۵۴۳ نفر بوده است و در حال حاضر پیش‎بینی می‎شود که این رقم از مرز نیم میلیون نفر گذشته است. در آبان ماه ۱۳۷۵ این شهر دارای ۳۸۵۶۴ خانوار معمولی ساکن ، ۱۶۸۱۴۹ نفر جمعیت شامل ۸۵۰۸۷ نفر مرد و ۸۳۰۵۸ نفر زن بوده است . بر اساس این ارقام در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن ، ۱۰۲ نفر مرد در این شهر وجود دارد . شهرستان سبزوار که دارای آب و هوای نیمه‎بیابانی و بیابانی است در حاشیه کویر مرکزی ایران قرار گرفته و به لحاظ جغرافیایی تاریخی، به عنوان جانشین ولایت بیهق قدیم، قلمداد می‎شود. سبزوار به عنوان یکی از چهار شهر اولیه شیعه‎نشین کشور، بستر مناسبی برای قیام سربداران و شکل‎گیری نهضت و نظام شیعه و انقلابی آنان گردید. این ولایت، شخصیت‎های گرانقدری را به ایران اسلامی تقدیم نموده است؛ که از آن جمله می‎توان به: ابوالفضل بیهقی صاحب یکی از بزرگترین آثار منثور فارسی، ابوالحسن علی‎بن زید بیهقی مؤلف تاریخ بیهق؛ عطاملک جوینی، خواجه شمس‎الدین جوینی، ابن یمین فریومدی، حکیم حاج ملاهادی اسرار سبزواری، استاد محمدتقی شریعتی و فرزند برومند ایشان دکتر علی شریعتی اشاره نمود. از این منظر، شهرستان سبزوار در جایگاه علمی و فرهنگی ویژه‎ای قرار دارد و نقش دانشگاهی و فرهنگی این شهر، از اهمیت بسزایی برخوردار می‎باشد؛ به گونه‎ای که یکی از سه قطب دانشگاهی استان خراسان، محسوب می‎شود. مهم‎ترین آثار باستانی سبزوار عبارتند از: ۱ـ آتشکده آذربزرین مهر ۲ـ مسجد جامع پامنار ۳ـ بقعه امام‎زاده یحیی(س) ۴ـ مسجد جامع ۵ـ بقعه امام‎زاده شعیب (س) ۶ـ آرامگاه حاج ملاهادی سبزواری ۷ـ آرامگاه ابوالحسن زیدبیهقی ۸ـ آرامگاه ابن‎یمین فریومدی ۹ـ آرامگاه ملاحسین واعظ کاشفی. (http://www.sabzevarcity.net/ShowPage.aspx?.PageGroup=Site&PageId=28
6 –۳- واحد آماری
واحد آماری[۱۶]( واحد تحلیل ) درپژوهش حاضر زن متأهل انتخاب شده درجمعیت نمونه ا ست.
۷ – ۳ – تعیین حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه با دراختیار داشتن جامعه آماری ازمعادله نمونه گیری کوکران که به قرارذیل است استفاده می شود :

که دراین معادله :
– n حجم نمونه آماری P – نسبت وجود صفت درجامعه آماری
– جمعیت جامعه آماری q- نسبت عدم وجود صفت درجامعه آماری
۲t – سطح اطمینان d – سطح خطا

با توجه به فرمول فوق، حجم نمونه دراین پژوهش ۳۸۰ نفر خواهد بود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه خانم زابلی ویرایش شده اصلی- قسمت ۱۹پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )- قسمت ۲ »